Skip Navigation Links
Aktuality Hlavní strana
O nás
O programu Wintropos
Obrázky
Ke stažení
Číselníky
Licence zdarma
Objednání licence
Často kladené dotazy
GDPR
Kontakty
OdkazyINTUITIVNÍ
ovládání

KOMPATIBILITA
s různými verzemi OS Microsoft Windows, zaručená i do budoucna

SPOLEHLIVOST

emailová a telefonická
PODPORA

automatické odesílání dávek na
PORTÁL
pojišťoven

pružné reakce na
POTŘEBY
uživatelů

SNADNÉ
a rychlé objednání licence

nejnižší
CENA
na trhu

automatické načtení
KARTOTÉKY
z jiných programů
 

Cena roční licence:

1800  Kč

Nyní navíc rozdáváme všem novým klientům licence na čtvrtletí zdarma!

 

Obrázky programu Wintropos

Zde jsou k vidění obrázky (tzv. screenshoty) nejzákladnějších oken programu Wintropos. Konkrétní vzhled oken je závislý na vzhledu a verzi operačního systému Microsoft Windows, nicméně rozmístění ovládacích prvků a jejich funkčnost budou vždy shodné. Zde ukázané obrázky byly pořízeny v Microsoft Windows XP. U obrázků je i stručný popis funkcí a ovládání jednotlivých oken. Podrobnější informace o ovládání a funkcích případně naleznete v manuálu k programu Wintropos. Protože jsme se ale snažili udělat program snadno a intuitivně ovladatelný, pravděpodobně na většinu přijdete sami a uvidíte, že na tom není nic těžkého.Vzhled základního okna programu Wintropos ve Windows XP - takto vypadá program po jeho spuštění. Většina dalších oken programu se potom otevírá uvnitř tohoto okna. Hlavní menu je tak v celém programu dostupné.


Zakládání nové dávky dokladů - program se dotáže na její typ a další podrobnosti. V příadě že v menu "Servis" - "Nastavení" zvolíte že chcete zadávat pouze některé typy dávek, program Vám bude nabízet už jen ty vybrané.


Okno se zadáváním hlavičky ambulantního dokladu. Podobně vypadá i zadávání všech ostatních typů dokladů. Mezi políčky se (v celém programu) lze pohybovat šipkami, k přeskočení na další políčko je možné použít i klávesu Enter. Ta zároveň doplňuje některé položky, u kterých lze předpokládat nějakou typickou hodnotu (např. dnešní datum u data provedení výkonu). Jednotlivá okna lze v celém programu opustit stiskem klávesy Escape.


Po vyplnění hlavičkové věty dokladu (zde ambulantního) se ve stejném okně zpřístupní zadávání výkonů. Pro zadávání i editaci slouží řádek okének označený "Výkony" (zhruba uprostřed okna), v tabulce pod ním jsou pak zobrazeny výkony už uložené. Pohybovat se mezi nimi lze klávesami Page Up a Page Down, editovat už uložený výkon lze po jeho vybrání a stisku klávesy Enter. Tím je tento vyplněn do zmíněného přidávacího/editovacího řádku a je možné jej přepsat a opět uložit. To lze stejně jako většinu funkcí v programu udělat buď pomocí myši (stiskem patřičného tlačítka), nebo pomocí klávesnice (klávesová zkratka je uvedena v závorce na tlačítku).


Okno zobrazující přehled dávek uložených v programu je možné vyvolat z menu "Dávky" - "Přehled dávek a dokladů". Zde jsou vidět všechny založené dávky. Po stisku klávesy Enter se přejde na přehled dokladů ve vybrané dávce. Dávky uzavřené (už vytvořené pro zdravotní pojišťovnu) jsou zobrazeny šedě. I zde je možné většinu funkcí ovládat z klávesnice.


Takto vypadá základní okno kartotéky pacientů. U jednotlivých pacientů jsou zde vidět jen nejdůležitější údaje. Veškeré podrobnosti uložené u pacienta je možné prohlížet po otevření pacienta příslušným tlačítkem nebo klávesou. Po otevření je možné také tisknout pro vybraného pacienta recepty, zapisovat do jeho dekursu a podobně. Samozřejmě je jak z přehledu pacientů, tak z "karty" konkrétního pacienta možné vstoupit do pořizování dat pro zdravotní pojišťovnu (s automaticky vyplněným rodným číslem daného pacienta).


Vkládání nového pacienta - údaje jsou zde rozděleny do několika skupin zobrazovaných v jednotlivých "záložkách". Mezi záložkami se lze pohybovat klávesami Page Up a Page Down a samozřejmě také pomocí myši.


Probíhající aktualizace číselníků (najdete ji v menu Číselníky - Aktualizace) - tu je možné provádět po zaškrtnutí požadovaných číselníků buď ze staženého souboru s číselníkem/číselníky a nebo jednoduše zvolením aktualizace z internetu. V tomto případě jsou číselníky automaticky staženy a do programu nahrány.

VYTVÁŘENÍ DÁVEK DOKLADŮ - VEDENÍ KARTOTÉKY PACIENTŮ - DEKURS - TISK RECEPTŮ - STATISTIKY

Wintropos © 2020