Skip Navigation Links
Aktuality Hlavní strana
O nás
O programu Wintropos
Obrázky
Ke stažení
Číselníky
Licence zdarma
Objednání licence
Často kladené dotazy
GDPR
Kontakty
OdkazyINTUITIVNÍ
ovládání

KOMPATIBILITA
s různými verzemi OS Microsoft Windows, zaručená i do budoucna

SPOLEHLIVOST

emailová a telefonická
PODPORA

automatické odesílání dávek na
PORTÁL
pojišťoven

pružné reakce na
POTŘEBY
uživatelů

SNADNÉ
a rychlé objednání licence

nejnižší
CENA
na trhu

automatické načtení
KARTOTÉKY
z jiných programů
 

Cena roční licence:

1800  Kč

Nyní navíc rozdáváme všem novým klientům licence na čtvrtletí zdarma!

 

Aktuality


18.7.2024

Vydána verze 1.8.8

Program Wintropos jsme upravili tak, aby pracoval v souladu s novou metodikou a datovým rozhraním (verze 6.2.45) platnými od 1.7.2024.


13.1.2024

Vydána verze 1.8.7

Program je připraven na nové datové rozhraní 6.2.24 platné od ledna 2024.

Dále je upraveno datové rozhraní číselníků léků pro vydávání elektronických receptů.

V rámci ePoukazů bylo opraveno zobrazení množství vydaných pomůcek (Využitelné pro kontrolu při částečných výdejích).


21.12.2023

Krásné Vánoce

Všem našim příznivcům a zejména uživatelům programu Wintropos přejeme příjemné prožití Vánočních svátků.


22.5.2023

Vydána verze 1.8.6

V programu zpřístupňujeme funkce spojené se záznamem elektronického očkování (Napojení na systém ISIN, který provozuje ÚZIS).

Funkce zaznamenávání elektronického očkování je dostupná přímo z kartotéky pacienta - záložka E-Očkování. Zde je možno záznam o očkování vytvořit, změnit, smazat či vytisknout. Dostupné je také načtení provedených záznamů ze systému ÚZIS (bohužel je zde legislativní omezení a je možné načíst pouze Vámi zadaná očkování - např. v aplikaci ÚZIS).

Pro využívaní funkce elektronického očkování je nutné mít:
1) od SÚKL vygenerovaný komunikační certifikát - pokud již využíváte elektronický recept, jsou přístupové údaje totožné a není nutné o ně znovu žádat.
2) Pokud nevyužíváte systém E-Receptu, je nutné požádat o komunikační certifikát ÚZIS (Více informací pak případně sdělí Helpdesk ÚZIS ČR.)

Pro otestování funkčnosti E-Očkování můžete využít tlačítko "Otestuj nastavení E-OČKOVÁNÍ" na záložce E-Recept/E-Očkování v menu Servis - Nastavení...

Vzhledem k tomu, že se systém zaznamenávání elektronického očkování již jednou přesunul ze SÚKL na ÚZIS a způsobilo to dle našeho názoru zbytečný zmatek, je možno v programu Wintropos Očkování zaznamenat i v případě neúspěšné komunikace s úložištěm elektronických očkování na ÚZIS. Program Vás na tuto skutečnost upozorní.
Do budoucna jsme tak chtěli předejít případným komplikacím a v případě úprav komunikačních rozhraní bude možno záznam o provedeném očkování odeslat později.


21.1.2023

Vydána verze 1.8.5

V programu bylo aktualizováno komunikační rozhraní systému E-Neschopenky kvůli změnám od 1.2.2023. Pro uživatele se v programu nic nemění.

V návaznosti na upozornění od uživatelů dochází k drobným opravám:
- Po obnově dat ze zálohy není nyní nutné program restartovat, ale postačí se znovu přihlásit.
- Při nedostupnosti nebo chybném nastavení sítě je odstraněn problém se "zamrznutím" programu.
- V rámci ortopedického poukazu byl odstraněn problém se zaokrouhlováním cen u kontroly doplatku.


2.12.2022

Vydána verze 1.8.4

1) V programu doplňujeme funkce spojené s elektronickými poukazy (Léčebný a ortopedický poukaz, Poukaz na Brýle, Foniatrický poukaz).

- Pro výdejny a optiky je doplněno zobrazení podrobných informací o E-Poukazech (Zobrazí se po načtení E-Poukazu).
- Při výdeji je zobrazena adresa pacienta + telefon (pouze pokud byl zadán lékařem) + odbornost předepisujícího. Nyní jsou zobrazovány i všechny historické výdeje, které byly na konkrétní poukaz uskutečněny.
- Ve formuláři výdejů je možnost smazat E-Poukazy z DB, odstranit informaci o dávce poukazu a přidat informaci o dávce poukazu
- V případě výdejen je při importu výdejů pro dávku pojišťovny možno přeskočit špatně vyplněné poukazy a ty poté ručně opravit.
Při ruční opravě / zadání poukazu je pak automaticky označen výdej příslušnou dávkou pro pojišťovnu.
- V okně zadávání dat pro pojišťovnu je možno zobrazit kompletní informace o E-Poukazu a poukaz je pak možno doplnit ručně.

2) V objednávkovém kalendáři byly na přání doplněny informace o pacientovi (dle nastavení) a opraveno zobrazení objednávky v případě více procedur.


3) Informace o aktuálnímu stavu systému ELEKTRONICKÉHO OČKOVÁNÍ:
Bohužel těsně před dokončením funkčnosti systému elektronického očkování v programu Wintropos byla možnost zapisovat do systému E-Očkování (zajišťuje SUKL) od 1.12.2022 legislativně ukončena!!!
viz:
https://epreskripce.cz/aktuality/zmena-v-systemu-erecept-zapis-do-evidence-ockovani-v-systemu-erecept-byl-legislativne
V říjnu 2022 došlo ke schválení novely zákona o léčivech (obsahuje 321 změn). Dle jedné změny došlo ke zrušení možnosti zapisovat očkování ve stávajícím systému a nově se bude údajně očkování zadávat do systému ISIN, který místo SUKL spravuje MZ/ÚZIS.
Systém momentálně není připraven ani na komunikaci se SUKL, kde by měla část systému E-Očkování být zachována !?! (nahlížení), ani není připraveno rozhraní pro zápis ze strany zdravotnických software.
Od 5.12.2022 má být k dispozici testovací rozhraní systému ISIN. Produkční provoz má být k dispozici od 2.1.2023. Vzhledem k těmto termínům není moc reálné, aby systém ISIN byl schopen nahradit již solidně fungující systém elektronického očkování, který byl "skoro povinný" již téměř rok, v takto krátkém čase.
Snažili jsme se implementaci systému E-Očkování pozdržet do doby, až bude jasné, že tento systém bude odladěný a funkční, bohužel to nebylo nic platné...
Momentálně vyčkáme s jakoukoliv další implementací systému elektronického očkování do doby, až bude jasné, co bude povinné a kdy...
Nevíme, zda jsme jediní, komu se zdá, že tímto dochází k dalšímu "vyhazování" státních peněz za další a další IT systémy, které stále řeší to samé...


20.7.2022

Vydána verze 1.8.3

Opravili jsme chybu, která mohla způsobit nepřijetí KDAVKY elektronických poukazů pojišťovnou. Za komplikace se omlouváme.


16.6.2022

Vydána verze 1.8.2

Bohužel došlo k neoznámené úpravě autorizačních požadavků ze strany centrálního úložiště elektronických poukazů. Proto přinášíme aktualizaci komunikačního modulu, který problém chyby S019 řeší.

Pro výdejny a optiky je doplněno zobrazení podrobných informací o E-Poukazech (Podrobnější informace o předepisujícím, případně revizi)


31.5.2022

Vydána verze 1.8.1

V programu doplňujeme funkce spojené s elektronickými poukazy (Léčebný a ortopedický poukaz, Poukaz na Brýle, Foniatrický poukaz).

- V rámci vystavování E-Poukazů léčebné a ortopedické pomůcky jsou přidány položky (Trvalá / dočasná pomůcka + počet měsíců a Stupeň inkontinence).
- Pro výdejny a optiky je doplněno zobrazení podrobných informací o E-Poukazech (Zobrazí se po načtení E-Poukazu)

- Hlavním vylepšením práce s E-Poukazy je, že při vytváření dávek pro pojišťovnu je pro dávky Ortopedických poukazů, brýlí a foniatrických poukazů možno zvolit, zda se jedná o dávku "papírových" poukazu nebo nově elektronických. Pokud je vytvořena dávka elektronických poukazů, je možné importovat vydané E-Poukazy (v okně zadávaní dokladů - menu Možnosti - Import E-Poukazů)
Pro Léčebnou a ortopedickou pomůcku a foniatrickou pomůcku funguje import kompletně. U importu poukazů na brýle je automaticky vyplněna hlavička poukazu a "výkonové" položky je však prozatím nutné vyplnit ručně, protože mezi rozhraním E-Poukazu a rozhraním dávek pro pojišťovnu jsou jisté rozdíly. Na automatickém převodu mezi jednotlivými rozhraními nyní pracujeme a program doplníme v další verzi.

- Dále pracujeme na implementaci rozhraní pro elektronickou evidenci očkování (E-Očkování).
V rámci implementace se budeme snažit minimalizovat náročnost zadávání E-Očkování tak, aby tato agenda byla co nejméně zatěžující.1.5.2022

Vydána verze 1.8.0

V programu zpřístupňujeme funkce spojené s elektronickými poukazy (Léčebný a ortopedický poukaz, Poukaz na Brýle, Foniatrický poukaz).

1) V programu je možné poukazy vystavovat (typicky ordinace lékařů).
Funkce je dostupná přímo z karty pacienta - záložka E-Poukaz. Zde je možno zvolit jaký poukaz chcete vystavit a po doplnění potřebných hodnot do formuláře poukaz vystavit.

Pro zpřístupnění funkce je nutné mít od SÚKL vygenerovaný komunikační certifikát, přístupové údaje lékaře (ID a heslo) a kód pracoviště. O údaje je možné požádat na stránkách SÚKL: https://pristupy.sukl.cz/
Jakmile máte k dispozici příslušné přístupové údaje a certifikáty, je potřeba je vyplnit v menu Servis - Nastavení - záložka E-Poukaz, kde je možné nastavení otestovat.
Pokud již využíváte elektronický recept, jsou přístupové údaje totožné a není nutné o ně znovu žádat. Stačí tedy údaje pouze zadat v nastavení.


2) Elektronické poukazy je možné v programu načíst a provést jejich výdej (typicky výdejny a optiky)
Funkce je dostupná v menu Dávky - E-Poukazy. Zde je možné načíst e-poukaz (tlačítko Načíst nový poukaz), po zadání 9-ti místného identifikátoru, který pacient přinese (tištěný, případně SMS). Po načtení identifikátoru dojde k načtení údajů o E-Poukazu z centrálního úložiště elektronických poukazů. V následujícím okně je pak možno poukaz buď označit jako Připravovaný (pokud je nutné pomůcku například vyrobit případně provést výdej (tlačítko Vydat poukaz). Poukaz je možné také uložit do databáze programu, kde ho bude možno později zpracovat. Na samotném exportu zpracovaných e-poukazů pro potřeby vytvoření dávek pro zdravotní pojišťovny nyní pracujeme a předpokládáme jeho zpřístupnění během měsíce května tak, aby bylo možné případné e-poukazy zpracovat na konci měsíce.

Pro zpřístupnění funkce je nutné mít od SÚKL vygenerovaný komunikační certifikát, přístupové údaje lékaře (ID a heslo) a kód pracoviště. O údaje je možné požádat na stránkách SÚKL: https://pristupy.sukl.cz/
Upozorňujeme, že program Wintropos prozatím nepodporuje přihlašování pomocí NIA.


Elektronické poukazy jsou a prozatím budou nepovinné. Pokud plánujete používat elektronické poukazy jakožto předepisující, doporučujeme před vystavením ověřit, že je pro pacienta v okolí k dispozici výdejna, která e-poukazy akceptuje. (Bližší informace o dostupných výdejnách jsou k dispozici na webových stránkách SÚKL: www.epreskripce.cz Podle představitelů SUKL se tyto seznamy budou aktualizovat jednou týdně. Do seznamu se výdejna dostane buď po přihlášení na SUKL nebo po vydání první pomůcky na elektronický poukaz.)
Vhledem k postupnému náběhu systému budou výdejny přibývat postupně. Stejně tak se budeme snažit do programu Wintropos doplňovat potřebné funkce, aby byla práce s E-Poukazy přínosem nikoli komplikací. Zde bychom uvítali zpětnou vazbu a případné požadavky se pokusíme do programu zapracovat.


20.4.2022

Vydána verze 1.7.9

U dokladu ortipedického poukazu je kontrolována doba vystavení a uplatnění poukazu. V případě, že je překročena doba 30ti dní je uživatel upozorněn.

V rámci E-Receptu je zpřístupněna možnost předepsat léky s obsahem návykových a psychotropních látek (tzv. recept s modrým pruhem). Upozorňujeme, že pro předepsání je nutno vyplnit kraj předepisujícího lékaře (menu Servis - nastavení - Informace o Vás).


14.3.2022

Vydána verze 1.7.8

Program podporuje verzi datového rozhraní 6.2.43 platnou od 1.3.2023.

Změna se týká pouze dávek poukazů na ortopedickou pomůcku. Jedná se o doplnění nepovinného pole: Identifikační číslo pracoviště (IČP) OL, který předpis ZP delegoval na sestru v domácí péči.


20.1.2022

Vydána verze 1.7.7

Došlo k aktualizaci rozhraní pro komunikaci systému E-Recept na verzi 201704E. Pro uživatele programu Wintropos se v této souvislosti nic nemění.

V rámci E-Neschopenky byla do programu doplněna možnost opravného podání ukončení dočasné pracovní neschopnosti (RDPN3).
(V kartě pacienta - záložka Neschopenky - Další možnosti... - Opravné podání)


15.12.2021

Vydána verze 1.7.6

Program podporuje verzi datového rozhraní 6.2.42 platnou od 1.9.2021 respektive od 1.1.2022.

Změna se týká dávek poukazů na ortopedickou, foniatrickou a optickou pomůcku. Jedná se o doplnění datumů vydání pomůcky u ortopedických a foniatrických poukazů. Změny souvisí s připravovaným spuštěním elektronických poukazů.

V brzké době bude následovat další verze programu obsahující některá vylepšení jako např. doplnění funkčnosti elektronické neschopenky.


28.2.2021

Vydána verze 1.7.5

Aktualizace přináší na přání rozšířenou správu pro více uživatelů programu. Nyní je možno do programu přidat mimo hlavního uživatele (administrátora) i libovolný počet dalších uživatelů. Každý uživatel může mít základní nebo administrátorská práva. Lze tak odlišit co který uživatel v programu může používat, co do programu zapisoval a poté pro každého z nich zpracovat samostatnou statistiku dat pro pojišťovnu.

Samotná práce s uživateli, odhlášení a přihlášení bylo přesunuto do nového menu 'Uživatel' kvůli zvýšení přehlednosti.

Statistika byla rozšířena o možnost filtrovat data podle uživatele, což umožní sledovat vykázané výkony konkrétními uživateli.

Program Wintropos nyní umožňuje nastavit větší písmo o dvě velikosti. Toto nastavení je dostupné stejně jako doposud v menu Servis - Nastavení - Vzhled programu.


29.12.2020

PF 2021

Všem uživatelům programu Wintropos jakož i našim příznivcům a přátelům přejeme mnoho úspěchů v novém roce.


28.12.2020

Vydána verze 1.7.4

Program podporuje verzi datového rozhraní 6.2.41 platnou od 1.1.2021. Změna se týká Ambulantní dávky, dávky Hospitalizační a dávky s poukazy na Vyšetření / ošetření. V Rámci struktury došlo k přidání věty pro uvedení ORPHA kódů vzácných onemocnění. Společně s tím přibyl do programu nový číselník ORPHA kódů vzácných onemocnění (dostupný v menu Číselníky - ostatní). Pro většinu uživatelů se nic nemění.

V rámci kartotéky přibyla možnost u pacienta vyplnit 'Evidenční číslo pacienta'. Evidenční číslo je poté používáno systémem E-Neschopenka místo rodného čísla. Typické využití je u cizinců, kteří mají rodné číslo, nicméně ČSSZ využívá evidenční číslo.

Na přání byl do programu přidán nový tiskopis 'POUKAZ NA VYŠETŘENÍ / OŠETŘENÍ', který je dostupný z kartotéky pacientů.


17.11.2020

Upozornění

Současná verze 1.7.3. mylně hlásí nutnost aktualizace. Tato verze bude funkční do 15.12.2020. Nyní připravujeme verzi, která bude obsahovat nové datové rozhraní platné od 1.1.2021 a některá další vylepšení např. pro práci s elektronickou neschopenkou. Mezitím je možnost chybného hlášení eliminovat stažením verze 1.7.3.3.


21.9.2020

Vydána verze 1.7.3

Došlo pouze k drobné aktualizaci rozhraní pro kumunikaci systému E-Recept na verzi 201704D. Pro uživatele programu Wintropos se nic nemění.


18.6.2020

Vydána verze 1.7.2

Program podporuje verzi datového rozhraní 6.2.40 platnou od 1.6.2020 bez přechodného období. Změna spočívá pouze ve změně a doplnění terminologie v dávce receptů (doklady jsou nyní označeny jako eRecept, digitalizovan recept a listinný recept). Pro většinu uživatelů programu se tak nic nemění, nicméně dávky za červen a novější musí být předány v datovém rozhraní 6.2.40.

Došlo k drobným vylepšením a doplnění systému E-Neschopenky:

- Přibylo zatržítko "Cizinec", po jeho označení lze neschopenku vystavit pouze s datem narození (bez rodného čísla).
- Přibyla možnost odeslání opravného podání Rozhodnutí oočasné pracovní neschopnosti (RDPN1) přímo z programu.


4.5.2020

Změna ceny licence (po 10-ti letech)

Program Wintropos je letos na trhu již 10 let a za celou tuto dobu se jeho cena nezměnila, zatímco všechny ostatní služby a komodity neustále zdražují. Ač chceme i nadále zůstat v rámci srovnatelných produktů nejlevnější, věříme, že naši zákazníci pochopí, že pokud se průměrná mzda od konce roku 2010 zvýšila z původních 25 803 Kč na 36 144 Kč, (tedy konci roku 2019 vzrostla o 40 %), musí se to logicky promítnout ve všech odvětvích, program Wintropos nevyjímaje.

Cena nově objednaných licencí platných od 1.7.2020 dále bude 1800 Kč. Jinak se licenční podmínky ani naše cenová politika nemění.

Děkujeme všem za pochopení a těšíme se na další spolupráci. Vývojový tým Wintropos.


22.4.2020

EET v programu Wintropos

V rámci 3. vlny zavádění elektronické evidence tržeb má být tato povinnost uvalena i na lékaře a zdravotnická zařízení. Na zavedení funkcí EET do programu Wintropos pracujeme, nicméně vzhledem k pandemii koronaviru COVID-19 byla povinnost evidence tržeb pozastavena po dobu stavu nouze a následujících tří měsíců. Vzhledem k této skutečnosti je nyní zavedení EET do programu Wintropos dočasně bezpředmětné. Wintropos s podporou EET bude vydán (s předstihem) před opětovným zavedením povinnosti tržby elektronicky evidovat.


2.4.2020

Vydána verze 1.7.1

Došlo k vylepšení a doplnění systému E-Recept:

- Funkce předvyplnění kontaktní adresy pacienta z kartotéky je nyní při předepisování receptu volána automaticky.
- Do programu byl přidán číselník cest podání, který je využíván při předepisování Magistraliter.

Na přání jsou nyní v historii receptů zobrazeny notifikace (SMS / Email).


31.3.2020

Vydána verze 1.7.0

Došlo k aktualizaci rozhraní pro komunikaci systému E-Recept na verzi 201704C:

- Pokud není využita SMS notifikace je nutno vyplňovat kontaktní adresu pacienta (Program na tuto skutečnost upozorní. Lze využít funkci předvyplnění adresy z kartotéky).
- Do E-Receptu je nyní vyplňována výchozí odbornost lékaře ze základního nastavení Servis - Nastavení - Informace o Vás... (Vyžadováno u některých léků společně s diagnózou)

Na přání jsou nyní v přehledu E-Neschopenek zobrazovány datumy platností RDPN1 a RDPN3 (Dříve byly zobrazeny datumy vystavení).

Nyní je možno deaktivovat kontrolu nulového počtu výkonů v dokladech pro pojišťovnu. Lze využít při chybném hlášení na některých pomalejších PC, případně při síťovém provozu. Kontrolu lze vypnout v menu Servis - Nastavení - záložka Ostatní - "Nekontrolovat nulové množství výkonů v dokladu".


21.1.2020

Vydána verze 1.6.9

Došlo k některým rozšířením a opravám při práci s E-Neschopenkou:

- V menu Kartotéka - E-Neschopenky jsou nyní zobrazeny všechny vystavené (neuzavřené) neschopenky. Z tohoto formuláře je možný přímý přístup ke konkrétní neschopence.
- Doplněna detekce šifrované komunikace TLS 1.2 (Nastavení - E-Neschopenka - Otestuj nastavení)
- V případě chybně vyplněného formuláře RDPN1 (odmítnutí ze strany ČSSZ) není nutné znovu vyplňovat celý formulář.
- Číslo RDPN je nyní needitovatelné uživatelem (je automaticky generováno).
- Opravena chyba, kdy v některých případech docházelo ke špatnému zobrazení času vycházek.
- Upraven obrázek tiskopisu E-Neschopenky (v některých případech mohlo docházet k nesprávnému tisku).

Byla vylepšena funkce "Agregovaných výkonů". Funkce je nyní dostupná i pro dávky Ambulantní stomatologická, Vyšetření/ošetření a Nepravidelné péče.


2.1.2020

Nová pravidla pro předepisování léků

Od 1. ledna 2020 se předepisování elektronických i listinných receptů řídí novou vyhláškou č.329/2019 Sb. Na obě formy receptu je možné předepsat pouze jedinou položku. (Program Wintropos bude v tomto smyslu v následující verzi upraven.) U elektronických receptů se uvádí telefonní číslo pacienta, popřípadě místo jeho skutečného pobytu. Pacient si může vybrat mezi vytisknutím průvodky, zasláním identifikátoru prostřednictvím SMS nebo e-mailu.

Více informací naleznete například zde:
Předepisování léčiv na recept bude mít od nového roku nová pravidla


31.12.2019

Vydána verze 1.6.8 s podporou e-neschopenky

Od 1.1.2019 dochází ke změně datového rozhraní na verzi 6.2.39. Dochází pouze k minimálním změnám a je vyhlášeno přechodné období, kdy pojišťovny přijímají dávky i ve starším rozhraní až do konce března 2020.

Hlavní změnou v programu je implementace e-neschopenky. Základní nastavení pro neschopenku je dostupné v menu servis - nastavení - záložka E-Neschopenka.
Zde je nutno zvolit certifikát komunikace pro systém e-neschopenky, který je shodný s certifikátem pro e-recept. Dále je potřeba zadat Vaše IČO a IČPE, které je přiděleno automaticky a stiskem tlačítka Získat IČPE je automaticky načteno z portálu ČSSZ. Po vyplnění všech položek a stisku tlačítka pro otestování komunikace můžete ověřit funkčnost komunikace.
Samotná práce s e-neschopenkou pak probíhá z karty pacienta - záložka Neschopenky. Zatím jsou implementovány základní funkce, abyste mohli:

1) Založit neschopenku
2) Vytisknout pacientovi potvrzení o DPN (2.díl)
3) Potvrdit trvání pracovní neschopnosti (tlačítko Nové hlášení...)
4) V průběhu DPN změnit vycházky, diagnózu... (tlačítko Nové hlášení...)
5) Ukončit pracovní neschopnost
6) Převzít neschopenku do Vaší péče (od jiného lékaře) a dále s ní pracovat

Postup nastavení, zprovoznění a používání e-neschopenky je dále popsán v manuálu, který je součástí instalace programu Wintropos a naleznete jej v menu "Nápověda". Manuál je také možné stáhnout z tohoto webu viz sekce "Ke stažení".

Vzhledem ke stálým úpravám a zpřesňování specifikací ze strany ČSSZ (poslední z 23.12.2019) předpokládáme, že po startu systému e-neschopenky od 1.1.2020 budou postupně do programu doplňovány některé další funkce.

Ještě upozoňujeme, že ČSSZ na svém portálu https://eportal.cssz.cz/ provozuje webovou aplikaci e-neschopenky, kde můžete s neschopenkami pracovat online.

Nová verze programu správně počítá zvýšené úhrady a tomu odpovídající doplatky v dokladu ortopedické pomůcky.


20.12.2019

PF 2020

Všem našim zákazníkům přejeme příjemné prožití Vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce.


13.12.2019

eNeschopenka

Na implementaci eNeschopenky intenzivně pracujeme. Bohužel poslední specifikace rozhraní ze strany ČSSZ byla upravena ještě 29.11.2019. ČSSZ stále tvrdí, že bude vše spuštěno od 1.1.2020, ale ani jejich slíbená webová aplikace zatím není k dispozici. Sami jsme proto zvědaví, jak se start e-neschopenky povede, každopádně uděláme vše proto, aby byl Wintropos k 1.1.2020 připraven.

Jedna pozitivní informace k eNeschopence je, že nejsou potřeba žádné nové přístupové údaje ani certifikáty mimo ty k e-receptu. Pokud tedy máte funkční předepisování e-receptu a máte komunikační certifikát od SUKL není potřeba nic nastavovat.

Jinak našim uživatelům doporučujeme zatím alespoň prostudovat základní informace na stránkých ČSSZ:

https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-lekare-a-zdravotnicka-zarizeni


28.10.2019

Vydána verze 1.6.7

V souvislosti se změnou datového rozhraní bylo u poukazu na ortopedickou pomůcku doplněno pole "Vlastnictví pojišťovny", které musí být povinně vyplněno.
U číselníku Hromadně vyráběných léčivých přípravků bylo aktualizováno zobrazení relevantních položek.

Byla vylepšena funkce "Agregovaných výkonů" pro dávku ambulantních dokladů. Program nyní po zadání názvu skupiny výkonů do pole "Kód výkonu" automaticky výkony doplní. Předchozí funkčnost pomocí tlačítka "Možnosti" zůstala zachována.

Na přání jsme doplnili v okně vkládání dat dávky rychlý odkaz na historii výkonů pacienta (tlačítko Možnosti).


6.10.2019

Vydána verze 1.6.6

Program podporuje verzi datového rozhraní 6.2.38 platnou od 1.10.2019 bez přechodného období. Změna spočívá v nové struktuře číselníku PZT a LEKY (od verzí 1022, resp. 1051). Dochází ke změnám v poukazech na brýle, ortopedickou i foniatrickou pomůcku. Zároveň je připravena struktura pro nový číselník dalších možných úhrad vysoce inovativních léků.

V tištěné verzi elektronického receptu se nyní nově zobrazuje QR kód. Pokud je elektronický recept na magistraliter, je automaticky navrhována základní úhrada.

Kvůli problémům s vydáváním e-receptů v případě drobné změny v textech číselníku vydávaných SUKLem je možnost si tento číselník aktualizovat vždy na začátku měsíce a nečekat na opožděné vydání číselníku od VZP.

Na přání byla přidána možnost vkládání agregovaných výkonů k jednomu datu. Nutno editovat uživatelský číselník a při vkládání výkonů vybrat příslušnou skupinu (tlačítko Možnosti).

V současnosti pracujeme na verzi programu s elektronickou neschopenkou.


7.8.2019

Číselník PZT 1014 pro oční optiky

Často se objevuje dotaz, jak mám pořídit poukazy na brýle za minulé měsíce, když v novém číselníku tyto kódy nejsou. Řešením je nainstalovat si předchozí číselník PZT.1014. Stáhnětě si číselník zde, při aktualizaci zvolte "Ze souboru" a ukažte na tento soubor.


19.6.2019

Vydána verze 1.6.5

Při zadávání E-receptu bylo vylepšeno nastavení notifikace pacientovi.

Na přání byla přidána možnost nastavit více uživatelů (přihlašovacích dajů) E-receptu pro jedno IČZ.

Drobná vylepšení kontrolních funkcí v poukazu na optické pomůcky.


17.6.2019

Upozornění na aktualizaci

Pokud Vás program upozorňuje na nutnost aktualizace, nevěnujte tomu příliš pozornosti. Novou verzi programu připravujeme a bude ke stažení v brzké době. Program zůstává funkční do 14.7.2019.


14.1.2019

Vydána verze 1.6.4

Nová verze programu odpovídá nejnovější verzi datového rozhraní 6.2.37 (platnost od 1.1.2019 bez přechodného období).

Pro možnost vystavit elektronický recept pojištěnci bez rodného čísla nebo zdravotní pojišťovny (např. cizincům) je nyní umožněno uložit do kartotéky tyto pacienty. Nutno volbu zapnout v menu Servis - Nastavení - Kartotéka.

Byla změkčena podmínka pro vystavení e-receptu s adresou bez vyplnění "ulice", event. bez celé adresy.

Při odesílání e-receptu na email nebo SMS je možno zadat telefonní číslo a emailovou adresu během zakládání receptu.


27.9.2018

Vydána verze 1.6.3

Bylo aktualizováno rozhraní pro komunikaci s Centrálním Úložištěm Elektronických Receptů (CUER) na verzi 201704B. Pro uživatele se nic nemění, předepisování probíhá stejným způsobem z karty pacienta - záložka Recept - tlačítko "E-Recept (F4)".


30.8.2018

Vydána verze 1.6.2

Program obsahuje pouze některá drobná vylepšení (poukaz na optické pomůcky).

V menu Servis přibyla položka Správa hesel a uživatelů.


17.7.2018

Vydána verze 1.6.1

Nová verze programu Wintropos vytváří dávky dokladů a poukazů v datovém rozhraní 6.2.36 platném od 1.7.2018.

Pro předávání dávek Poukazů na brýle a optické pomůcky nebylo stanoveno přechodné období. Pokud jsou dávky pořízeny ve starším datovém rozhraní, program vše ošetří a dávku poukazů vytvoří ve správném formátu a dle nových pravidel.


24.5.2018

Vydána verze 1.6.0

Rozhodli jsme se v návaznosti na časté požadavky uživatelů o zavedení centrálního hesla pro přístup do programu Wintropos. Toto heslo je povinné a bude vždy vyžadováno po spuštění programu.

Ochrana heslem zajistí vyšší úroveň zabezpečení zadávaných dat pro pojišťovnu a kartotéky pacientů. Pro fungování programu Wintropos je nutno zadat administrátorské heslo, bez jehož použití nebude možno program otevřít.

Problematika ochrany osobních údajů je dále rozvedena v našem stanovisku k nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, označovaném zkratkou GDPR

20.3.2018

Vydána verze 1.5.9

Program Wintropos umožňuje vytvářet dávky v novém datovém rozhraní 6.2.34 (platné od 1.3.2018) a 6.2.35 (platné od 1.4.2018). Přechodné období není vyhlášeno, takže březnové dávky je nutné předat v DR 6.2.34 a dubnové v 6.2.35. Změny se týkají dokladu 10 - Recept a 34 - transport. Dále dochází k drobným změnám v číselníku Výkony. Upozroňujeme, že stále platí přechodné období pro doklady optických pomůcek 12 - Brýle, kde je možno předávat dávky v datovém rozhraní 6.2.32 až do 30.6.2018.

V menu Servis - Nastavení - Informace o Vás, je možno nastavit použití výchozího IČP vícero způsoby. Vzhledem k častým požadavkům ze strany lékařů je možno IČP použít místo IČZ do elektronického receptu, případně do dávky pro pojišťovnu nebo pro obě varianty.

U elektronického receptu došlo k rozšíření o možnost předepisovat Magistraliter. Záložka "Magistraliter" v kartě pacienta u záložky "Recept". V souvislosti s touto změnou přibyl v programu nový tiskopis E-RECEPT2.


18.12.2017

Vydána verze 1.5.8

Vzhledem k prodloužení přechodného období pro možnost předávání dokladů ve verzích 6.2.32 a 6.2.33 až do 30.6.2018 jsme umožnili nastavit dlouhodobě starší verzi datového rozhraní. Předpokládáme, že tuto možnost využijí ti kdo pořizují dávky Poukazů na brýle a optické pomůcky.

Pro ty uživatele programu Wintropos z řad optiků, kteří zůstanou u DR 6.2.33 jsme doplnili několik úprav. Pokud se pokusí vyplnit Kolonku "Potvrzení pacientem" na jiném řádku než u Předpisu = PAC nebo kolonku "Bifokální" jinde než u Předpisu = BIF, program je varuje a navrhuje správný postup. Při pokusu ukončit poukaz bez vyplnění potvrzení pacientem dojde také k upozornění.

Tato verze nově podporuje elektronický recept. Pro správnou funkčnost e-receptu je potřeba mít:
  • počítač s operačním systémem Windows 7 nebo novějším (kvůli podpoře zabezpečené komunikace TLS 1.2) s nainstalovaným běhovým prostředím Microsoft .NET Framework 4.5 a s přístupem k internetu
  • v operačním systému zavedený komunikační certifikát od SUKLu a elektronický podpis (kvalifikovaný certifikát od uznávané certifikační autority)
  • přístupové údaje od SUKLu

V nové verzi Wintroposu je zapotřebí nejprve vstoupit do menu Servis - Nastavení - záložka E-Recept. Zde je nutno vyplnit přihlašovací jméno, heslo a ID pracoviště od SUKLu. Dále je potřeba vybrat certifikát pro komunikaci s úložištěm (SUKL) a certifikát pro podepisování. Jakmile vyplníte vše požadované, je možné tlačítkem "Otestuj nastavení" vyzkoušet zda je komunikace funkční. Pokud bude potřeba nastavit něco dalšího (typicky Vaše telefonní číslo v záložce "Informace o Vás", bez kterého e-recepty nemůžete předepisovat), budete na to upozorněni. Poté budete požádání o elektronické podepsání odesílané testovací sekvence. Pokud vše proběhne v pořádku, program Vás informuje, že můžete elektronický recept začít používat.

V tuto chvíli můžete předepsat svůj první e-recept. Předepisování funguje stejně jako doposud, pouze místo tlačítka "Tisk (F5)" v receptu použijete tlačítko "E-Recept (F4)". Tím dojde k uložení receptu do centrálního úložiště a zároveň je připraven k tisku.


1.12.2017

Vydána zkušební verze 1.5.8 beta s podporou e-receptu

Verze je zatím určena zejména pro zájemce o vyzkoušení práce s elektronickým receptem. Zatím není uvolněna k automatické aktualizaci. Verze je ke stažení zde: Wintropos_1.5.8_beta_setup.exe

UPDATE: 8.12.2017
Doplněny další možnosti při zakládání E-Receptu (Např. opakovací recept, volba úhrady, notifikace pacientovi apod.), Přidána možnost zrušení elektronického receptu - po zobrazení "Historie receptů"

Vzhledem k dalším možným změnám v pravidlech týkajících se e-receptu je možné, že budeme muset program dále upravovat. Budeme vděčni za Vaši zpětnou odezvu, náměty a připomínky. Děkujeme.


23.11.2017

Elektronický recept

Dokončujeme implementaci elektronického receptu do programu Wintropos. Aktuálně jsme ve fázi testování, vzhledem k častým dotazům bychom rádi uvedli, že uveřejnění nové verze programu s podporou e-receptu plánujeme na závěr listopadu.

Doporučujeme těm, kteří tak ještě neučinili, požádat si o přístupové údaje do Centrálního úložiště SUKLu. Jejich získání nějakou dobu trvá, tedy je potřeba o přístup požádat co nejdříve. Postup žádosti viz informace na webu https://www.epreskripce.cz/jak-zacit-pouzivat-erecept.

Tvorba a odesílání e-receptů vyžaduje podporu moderních komunikačních protokolů a zabezpečení ze strany operačního systému. Pro správnou funkčnost je také potřeba novější verze běhového prostředí Microsoft .NET 4.5, zatímco samotný program Wintropos vyžaduje verzi 2.0. Ač program Wintropos nadále poběží i na starých operačních systémech (Windows XP apod.), pro provoz e-receptu bude vyžadován OS Windows 7 a novější. U Windows Vista bude zřejmě možné doinstalováním určitých aktualizací e-recept zprovoznit (postup popíšeme spolu s vydáním nové verze programu), ale u Windows XP už toto bohužel možné nebude.


8.9.2017

Vydána verze 1.5.7

Tato verze přináší drobné změny a doplnění funkcí u poukazu na brýle. Hlavními změnami je možnost zadávat předpis u optické pomůcky pomocí číselné a jednopísmenné zkratky (viz příslušný číselník). Na přání uživatelů také došlo ke změně zobrazení zadávaných údajů poukazu - nyní jsou jednotlivé záznamy zobrazeny v zadávaném pořadí (kvůli kontrole vůči papírovému tiskopisu).

Vzhledem k blížící se povinné platnosti elektronické preskripce léků připomínáme, že funkce elektronického receptu bude v programu Wintropos přítomna. V současné době dokončujeme implementaci a zahájíme testování. Se zpřístupněním funkce v programu Wintropos počítáme od listopadu tohoto roku. Podrobnější informace o elektronickém receptu jsou uvedeny na webových stránkách www.epreskripce.cz.


8.8.2017

Vydána verze 1.5.6

Programu Wintropos umožňuje vytvářet dávky v novém datovém rozhraní 6.2.33. Zde dochází k významným změnám pouze u Poukazů na brýle. Do 30.9.2017 je vyhlášeno přechodné období, kdy je možné předávat dávky i ve starší verzi rozhraní.

Kvůli přehlednosti a rychlosti programu jsme umožnili zobrazit pouze konfigurovatelný počet stran dekursu.

Doplnili jsme možnost tisku formuláře domácí péče včetně druhé strany - seznamu provedených výkonů (doklad Vyšetření-ošetření - tlačítko Možnosti - Tisk).

Na přání jsme doplnili možnost volby upozornění na rodné číslo které není v kartotéce (menu Servis - Nastavení - Ostatní - Upozornit na rodné číslo, které není v kartotéce).


20.6.2017

Elektronický recept

Zaznamenáváme časté dotazy zda program Wintropos umí nebo bude umět vystavovat eRcepty. Můžeme konstatovat že jsme na toto připraveni ale očekáváme až SUKL vydá podrobné technické informace. Zatím je jejich vydání slíbeno na 20.6.2017. Viz "Plánované změny v komunikačním prostředí SÚKL"


20.1.2017

Vydána verze 1.5.5

V nové verzi programu Wintropos bylo upraveno vytváření souborů KDAVKA u poukazů (Poukaz na brýle, Poukaz ortopedickou pomůcku, Poukaz na foniatrickou pomůcku), vzhledem ke zrušení znakové položky BHRA resp. OHRA nebo FHRA ("Hradí nemocný") ve výše zmíněných poukazech.


VYTVÁŘENÍ DÁVEK DOKLADŮ - VEDENÍ KARTOTÉKY PACIENTŮ - DEKURS - TISK RECEPTŮ - STATISTIKY

Wintropos © 2020