Skip Navigation Links
Aktuality Hlavní strana
O nás
O programu Wintropos
Obrázky
Ke stažení
Číselníky
Licence zdarma
Objednání licence
Často kladené dotazy
GDPR
Kontakty
OdkazyINTUITIVNÍ
ovládání

KOMPATIBILITA
s různými verzemi OS Microsoft Windows, zaručená i do budoucna

SPOLEHLIVOST

emailová a telefonická
PODPORA

automatické odesílání dávek na
PORTÁL
pojišťoven

pružné reakce na
POTŘEBY
uživatelů

SNADNÉ
a rychlé objednání licence

nejnižší
CENA
na trhu

automatické načtení
KARTOTÉKY
z jiných programů
 

Cena roční licence:

1500  Kč

Nyní navíc rozdáváme všem novým klientům licence na čtvrtletí zdarma!

 

Aktuality


13.12.2019

eNeschopenka

Na implementaci eNeschopenky intenzivně pracujeme. Bohužel poslední specifikace rozhraní ze strany ČSSZ byla upravena ještě 29.11.2019. ČSSZ stále tvrdí, že bude vše spuštěno od 1.1.2020, ale ani jejich slíbená webová aplikace zatím není k dispozici. Sami jsme proto zvědaví, jak se start e-neschopenky povede, každopádně uděláme vše proto, aby byl Wintropos k 1.1.2020 připraven.

Jedna pozitivní informace k eNeschopence je, že nejsou potřeba žádné nové přístupové údaje ani certifikáty mimo ty k e-receptu. Pokud tedy máte funkční předepisování e-receptu a máte komunikační certifikát od SUKL není potřeba nic nastavovat.

Jinak našim uživatelům doporučujeme zatím alespoň prostudovat základní informace na stránkých ČSSZ:

https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-lekare-a-zdravotnicka-zarizeni


28.10.2019

Vydána verze 1.6.7

V souvislosti se změnou datového rozhraní bylo u poukazu na ortopedickou pomůcku doplněno pole "Vlastnictví pojišťovny", které musí být povinně vyplněno.
U číselníku Hromadně vyráběných léčivých přípravků bylo aktualizováno zobrazení relevantních položek.

Byla vylepšena funkce "Agregovaných výkonů" pro dávku ambulantních dokladů. Program nyní po zadání názvu skupiny výkonů do pole "Kód výkonu" automaticky výkony doplní. Předchozí funkčnost pomocí tlačítka "Možnosti" zůstala zachována.

Na přání jsme doplnili v okně vkládání dat dávky rychlý odkaz na historii výkonů pacienta (tlačítko Možnosti).


6.10.2019

Vydána verze 1.6.6

Program podporuje verzi datového rozhraní 6.2.38 platnou od 1.10.2019 bez přechodného období. Změna spočívá v nové struktuře číselníku PZT a LEKY (od verzí 1022, resp. 1051). Dochází ke změnám v poukazech na brýle, ortopedickou i foniatrickou pomůcku. Zároveň je připravena struktura pro nový číselník dalších možných úhrad vysoce inovativních léků.

V tištěné verzi elektronického receptu se nyní nově zobrazuje QR kód. Pokud je elektronický recept na magistraliter, je automaticky navrhována základní úhrada.

Kvůli problémům s vydáváním e-receptů v případě drobné změny v textech číselníku vydávaných SUKLem je možnost si tento číselník aktualizovat vždy na začátku měsíce a nečekat na opožděné vydání číselníku od VZP.

Na přání byla přidána možnost vkládání agregovaných výkonů k jednomu datu. Nutno editovat uživatelský číselník a při vkládání výkonů vybrat příslušnou skupinu (tlačítko Možnosti).

V současnosti pracujeme na verzi programu s elektronickou neschopenkou.


7.8.2019

Číselník PZT 1014 pro oční optiky

Často se objevuje dotaz, jak mám pořídit poukazy na brýle za minulé měsíce, když v novém číselníku tyto kódy nejsou. Řešením je nainstalovat si předchozí číselník PZT.1014. Stáhnětě si číselník zde, při aktualizaci zvolte "Ze souboru" a ukažte na tento soubor.


19.6.2019

Vydána verze 1.6.5

Při zadávání E-receptu bylo vylepšeno nastavení notifikace pacientovi.

Na přání byla přidána možnost nastavit více uživatelů (přihlašovacích dajů) E-receptu pro jedno IČZ.

Drobná vylepšení kontrolních funkcí v poukazu na optické pomůcky.


17.6.2019

Upozornění na aktualizaci

Pokud Vás program upozorňuje na nutnost aktualizace, nevěnujte tomu příliš pozornosti. Novou verzi programu připravujeme a bude ke stažení v brzké době. Program zůstává funkční do 14.7.2019.


14.1.2019

Vydána verze 1.6.4

Nová verze programu odpovídá nejnovější verzi datového rozhraní 6.2.37 (platnost od 1.1.2019 bez přechodného období).

Pro možnost vystavit elektronický recept pojištěnci bez rodného čísla nebo zdravotní pojišťovny (např. cizincům) je nyní umožněno uložit do kartotéky tyto pacienty. Nutno volbu zapnout v menu Servis - Nastavení - Kartotéka.

Byla změkčena podmínka pro vystavení e-receptu s adresou bez vyplnění "ulice", event. bez celé adresy.

Při odesílání e-receptu na email nebo SMS je možno zadat telefonní číslo a emailovou adresu během zakládání receptu.


27.9.2018

Vydána verze 1.6.3

Bylo aktualizováno rozhraní pro komunikaci s Centrálním Úložištěm Elektronických Receptů (CUER) na verzi 201704B. Pro uživatele se nic nemění, předepisování probíhá stejným způsobem z karty pacienta - záložka Recept - tlačítko "E-Recept (F4)".


30.8.2018

Vydána verze 1.6.2

Program obsahuje pouze některá drobná vylepšení (poukaz na optické pomůcky).

V menu Servis přibyla položka Správa hesel a uživatelů.


17.7.2018

Vydána verze 1.6.1

Nová verze programu Wintropos vytváří dávky dokladů a poukazů v datovém rozhraní 6.2.36 platném od 1.7.2018.

Pro předávání dávek Poukazů na brýle a optické pomůcky nebylo stanoveno přechodné období. Pokud jsou dávky pořízeny ve starším datovém rozhraní, program vše ošetří a dávku poukazů vytvoří ve správném formátu a dle nových pravidel.


24.5.2018

Vydána verze 1.6.0

Rozhodli jsme se v návaznosti na časté požadavky uživatelů o zavedení centrálního hesla pro přístup do programu Wintropos. Toto heslo je povinné a bude vždy vyžadováno po spuštění programu.

Ochrana heslem zajistí vyšší úroveň zabezpečení zadávaných dat pro pojišťovnu a kartotéky pacientů. Pro fungování programu Wintropos je nutno zadat administrátorské heslo, bez jehož použití nebude možno program otevřít.

Problematika ochrany osobních údajů je dále rozvedena v našem stanovisku k nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, označovaném zkratkou GDPR

20.3.2018

Vydána verze 1.5.9

Program Wintropos umožňuje vytvářet dávky v novém datovém rozhraní 6.2.34 (platné od 1.3.2018) a 6.2.35 (platné od 1.4.2018). Přechodné období není vyhlášeno, takže březnové dávky je nutné předat v DR 6.2.34 a dubnové v 6.2.35. Změny se týkají dokladu 10 - Recept a 34 - transport. Dále dochází k drobným změnám v číselníku Výkony. Upozroňujeme, že stále platí přechodné období pro doklady optických pomůcek 12 - Brýle, kde je možno předávat dávky v datovém rozhraní 6.2.32 až do 30.6.2018.

V menu Servis - Nastavení - Informace o Vás, je možno nastavit použití výchozího IČP vícero způsoby. Vzhledem k častým požadavkům ze strany lékařů je možno IČP použít místo IČZ do elektronického receptu, případně do dávky pro pojišťovnu nebo pro obě varianty.

U elektronického receptu došlo k rozšíření o možnost předepisovat Magistraliter. Záložka "Magistraliter" v kartě pacienta u záložky "Recept". V souvislosti s touto změnou přibyl v programu nový tiskopis E-RECEPT2.


18.12.2017

Vydána verze 1.5.8

Vzhledem k prodloužení přechodného období pro možnost předávání dokladů ve verzích 6.2.32 a 6.2.33 až do 30.6.2018 jsme umožnili nastavit dlouhodobě starší verzi datového rozhraní. Předpokládáme, že tuto možnost využijí ti kdo pořizují dávky Poukazů na brýle a optické pomůcky.

Pro ty uživatele programu Wintropos z řad optiků, kteří zůstanou u DR 6.2.33 jsme doplnili několik úprav. Pokud se pokusí vyplnit Kolonku "Potvrzení pacientem" na jiném řádku než u Předpisu = PAC nebo kolonku "Bifokální" jinde než u Předpisu = BIF, program je varuje a navrhuje správný postup. Při pokusu ukončit poukaz bez vyplnění potvrzení pacientem dojde také k upozornění.

Tato verze nově podporuje elektronický recept. Pro správnou funkčnost e-receptu je potřeba mít:
  • počítač s operačním systémem Windows 7 nebo novějším (kvůli podpoře zabezpečené komunikace TLS 1.2) s nainstalovaným běhovým prostředím Microsoft .NET Framework 4.5 a s přístupem k internetu
  • v operačním systému zavedený komunikační certifikát od SUKLu a elektronický podpis (kvalifikovaný certifikát od uznávané certifikační autority)
  • přístupové údaje od SUKLu

V nové verzi Wintroposu je zapotřebí nejprve vstoupit do menu Servis - Nastavení - záložka E-Recept. Zde je nutno vyplnit přihlašovací jméno, heslo a ID pracoviště od SUKLu. Dále je potřeba vybrat certifikát pro komunikaci s úložištěm (SUKL) a certifikát pro podepisování. Jakmile vyplníte vše požadované, je možné tlačítkem "Otestuj nastavení" vyzkoušet zda je komunikace funkční. Pokud bude potřeba nastavit něco dalšího (typicky Vaše telefonní číslo v záložce "Informace o Vás", bez kterého e-recepty nemůžete předepisovat), budete na to upozorněni. Poté budete požádání o elektronické podepsání odesílané testovací sekvence. Pokud vše proběhne v pořádku, program Vás informuje, že můžete elektronický recept začít používat.

V tuto chvíli můžete předepsat svůj první e-recept. Předepisování funguje stejně jako doposud, pouze místo tlačítka "Tisk (F5)" v receptu použijete tlačítko "E-Recept (F4)". Tím dojde k uložení receptu do centrálního úložiště a zároveň je připraven k tisku.


1.12.2017

Vydána zkušební verze 1.5.8 beta s podporou e-receptu

Verze je zatím určena zejména pro zájemce o vyzkoušení práce s elektronickým receptem. Zatím není uvolněna k automatické aktualizaci. Verze je ke stažení zde: Wintropos_1.5.8_beta_setup.exe

UPDATE: 8.12.2017
Doplněny další možnosti při zakládání E-Receptu (Např. opakovací recept, volba úhrady, notifikace pacientovi apod.), Přidána možnost zrušení elektronického receptu - po zobrazení "Historie receptů"

Vzhledem k dalším možným změnám v pravidlech týkajících se e-receptu je možné, že budeme muset program dále upravovat. Budeme vděčni za Vaši zpětnou odezvu, náměty a připomínky. Děkujeme.


23.11.2017

Elektronický recept

Dokončujeme implementaci elektronického receptu do programu Wintropos. Aktuálně jsme ve fázi testování, vzhledem k častým dotazům bychom rádi uvedli, že uveřejnění nové verze programu s podporou e-receptu plánujeme na závěr listopadu.

Doporučujeme těm, kteří tak ještě neučinili, požádat si o přístupové údaje do Centrálního úložiště SUKLu. Jejich získání nějakou dobu trvá, tedy je potřeba o přístup požádat co nejdříve. Postup žádosti viz informace na webu https://www.epreskripce.cz/jak-zacit-pouzivat-erecept.

Tvorba a odesílání e-receptů vyžaduje podporu moderních komunikačních protokolů a zabezpečení ze strany operačního systému. Pro správnou funkčnost je také potřeba novější verze běhového prostředí Microsoft .NET 4.5, zatímco samotný program Wintropos vyžaduje verzi 2.0. Ač program Wintropos nadále poběží i na starých operačních systémech (Windows XP apod.), pro provoz e-receptu bude vyžadován OS Windows 7 a novější. U Windows Vista bude zřejmě možné doinstalováním určitých aktualizací e-recept zprovoznit (postup popíšeme spolu s vydáním nové verze programu), ale u Windows XP už toto bohužel možné nebude.


8.9.2017

Vydána verze 1.5.7

Tato verze přináší drobné změny a doplnění funkcí u poukazu na brýle. Hlavními změnami je možnost zadávat předpis u optické pomůcky pomocí číselné a jednopísmenné zkratky (viz příslušný číselník). Na přání uživatelů také došlo ke změně zobrazení zadávaných údajů poukazu - nyní jsou jednotlivé záznamy zobrazeny v zadávaném pořadí (kvůli kontrole vůči papírovému tiskopisu).

Vzhledem k blížící se povinné platnosti elektronické preskripce léků připomínáme, že funkce elektronického receptu bude v programu Wintropos přítomna. V současné době dokončujeme implementaci a zahájíme testování. Se zpřístupněním funkce v programu Wintropos počítáme od listopadu tohoto roku. Podrobnější informace o elektronickém receptu jsou uvedeny na webových stránkách www.epreskripce.cz.


8.8.2017

Vydána verze 1.5.6

Programu Wintropos umožňuje vytvářet dávky v novém datovém rozhraní 6.2.33. Zde dochází k významným změnám pouze u Poukazů na brýle. Do 30.9.2017 je vyhlášeno přechodné období, kdy je možné předávat dávky i ve starší verzi rozhraní.

Kvůli přehlednosti a rychlosti programu jsme umožnili zobrazit pouze konfigurovatelný počet stran dekursu.

Doplnili jsme možnost tisku formuláře domácí péče včetně druhé strany - seznamu provedených výkonů (doklad Vyšetření-ošetření - tlačítko Možnosti - Tisk).

Na přání jsme doplnili možnost volby upozornění na rodné číslo které není v kartotéce (menu Servis - Nastavení - Ostatní - Upozornit na rodné číslo, které není v kartotéce).


20.6.2017

Elektronický recept

Zaznamenáváme časté dotazy zda program Wintropos umí nebo bude umět vystavovat eRcepty. Můžeme konstatovat že jsme na toto připraveni ale očekáváme až SUKL vydá podrobné technické informace. Zatím je jejich vydání slíbeno na 20.6.2017. Viz "Plánované změny v komunikačním prostředí SÚKL"


20.1.2017

Vydána verze 1.5.5

V nové verzi programu Wintropos bylo upraveno vytváření souborů KDAVKA u poukazů (Poukaz na brýle, Poukaz ortopedickou pomůcku, Poukaz na foniatrickou pomůcku), vzhledem ke zrušení znakové položky BHRA resp. OHRA nebo FHRA ("Hradí nemocný") ve výše zmíněných poukazech.


31.12.2016

PF 2017

Všem našim zákazníkům děkujeme za přízeň a do nového roku přejeme hodně úspěchů v osobním i profesním životě.

Tým Wintropos


27.12.2016

Vydána verze 1.5.4

Vydáváme novou verzi programu která odpovídá datovému rozhraní 6.2.32. Změny se projeví od 1.1.2017 zejména v dokladech Poukaz na brýle, Poukaz ortopedickou pomůcku a Poukaz na foniatrickou pomůcku.

Pozor ! Tentokrát nebylo zavedeno žádné přechodné období. To znamená že pokud nepoužijete tuto verzi při vyúčtování na konci ledna, mohlo by to zejména u VZP vézt k odmítnutí dávek dokladů.

Při tisku kalkulačních listů (ortopedická pomůcka) je nyní možno rozhodnout zda se budou tisknout hromadně nebo každý na nový list.


20.12.2016

Hezké Vánoční svátky

Přejeme všem uživatelům programu Wintropos klidné a spokojené prožití svátků Vánočních.


13.9.2016

Vydána verze 1.5.3

Kvůli problémům s předáváním dávek některých poukazů na VZP jsme nuceni vydat novou verzi programu.


26.8.2016

Vydána verze 1.5.2

Program Wintropos jsme přizpůsobili tak aby pracoval v souladu s novou metodikou a datovým rozhraním (verze 6.2.31) platnými od 1.7.2016 (přechodné období do 30.9.2016). Zná však i všechny předchozí verze.

Nové datové rozhraní se tentokrát týká těchto dokladů: Zvlášť účtované léčivé přípravky, Recept, Poukaz na brýle a optické pomůcky, Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku a Poukaz na foniatrickou pomůcku.

Tiskopisy v kartotéce je možno vyplňovat přímo do příslušných formulářů v grafické podobě odpovídající tisku. (Záložka Tiskopisy v kartě pacienta.)

Na přání jsme přidali tiskopis Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku.


VYTVÁŘENÍ DÁVEK DOKLADŮ - VEDENÍ KARTOTÉKY PACIENTŮ - DEKURS - TISK RECEPTŮ - STATISTIKY

Wintropos © 2019